Levering en garantie

CheapVape-E-Roken-Liquid_shop


Leveringsvoorwaarden

ONZE PRODUCTEN WORDEN NIET AAN JONGEREN BENEDEN DE 18 JAAR GELEVERD! HIEROVER IS GEEN ENKELE DISCUSSIE MOGELIJK. U KUNT GEVRAAGD WORDEN U TE LEGITIMEREN BIJ AANSCHAF VAN ONZE PRODUCTEN. NICOTINE IS VERSLAVEND EN SCHADELIJK BIJ GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Middels de aanschaf van onze producten geeft u door accordering van deze voorwaarden aan dat u ons vrijwaart van eventuele “gezondheidsclaims” en beseft de producten volledig voor eigen rekening en risico te gebruiken. Onder geen enkele voorwaarde zal de leverancier aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele (gevolg) schade vanwege het gebruik, bezit of anderzins in aanraking komen met de alhier aangeboden producten.

Onze producten zijn bedoeld voor rokers vanaf 18 jaar en zijn niet bestemd voor niet-rokers, kinderen, dieren, vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, hartpatiënten, diabetici en/of andere risicogroepen zoals bijvoorbeeld mensen met een verhoogde bloeddruk, COPD of astma-patiënten. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts.

Houdt de E-liquid buiten het bereik van kinderen en dieren. E-liquid bevat nicotine en smaakstoffen, die afkomstig is van tabaksbladeren samen met andere ingrediënten. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Gebruik E-liquid niet wannner u allergisch bent voor één of meer van de ingrediënten. Alle E-liquid bevat nicotine tenzij anders aangegeven. E-liquid is alleen bedoeld voor ‘elektronisch roken’ en dient niet te worden gebruikt voor andere doeleinden. Het innemen van de E-liquid moet ten allen tijde voorkomen zien te worden. Voorkom aanraking met de huid.

E-sigaretten en E-liquid zijn geen produkten om te stoppen met roken en worden ook niet als dusdanig verkocht. Het is een alternatief voor de traditionele sigaret. Bewaar de E-liquid op een droge en koele plaats.

LEVERINGSTERMIJN

Alle leveringen geschieden binnen 7 (kalender)dagen en tegen contante betaling (bij afhaal. PIN-automaat aanwezig) of vooruitbetaling via iDEAL of PayPal. Middels bestelling gaat u accoord met onze leverings- en garantievoorwaarden. Alle producten op de website welke besteld kunnen worden middels de “in het mandje” knop zijn uit voorraad leverbaar (aantal stuks op voorraad is vermeld bij producten).

LET OP!
Pakketten worden verzonden via DHLForYou en/of TNT Post. De levertijden van pakketten zijn afhankelijk van de dag van verzending. Gemiddeld duurt levering ca. 3 à 4 werk/bezorgdagen ná aflevering door ons bij de verzendorganisatie.

Verwerking van bestelling en aanbieding bij DHL en/of TNT Post kan tot 2 werkdagen duren.

50eurogratisVERZENDKOSTEN

De verpakkings- en verzendkosten zijn (mede) afhankelijk van gewicht en betaalwijze die u kiest (wij rekenen een toeslag voor betaling via Paypal).

Bestellingen boven de 50 euro worden gratis verzonden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Definities

Opdrachtgever: de klant die een bestelling plaatst via de webshop van CheapVape.nl.
Opdrachtnemer: de leverancier van de goederen, i.c. BrinkhostDotCom te Zuidhorn.

2. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: de opdrachtgever gaat een overeenkomst aan conform deze voorwaarden door via onze website een electronisch bestelformulier in te vullen en overmaking van het verschuldigde bedrag.

3. Levering

Het verzenden geschiedt op kosten en risico van de besteller. Het product blijft tot het moment waarop de rekening is voldaan eigendom van opdrachtnemer. Als plaats van levering geldt het woonadres van de opdrachtgever dat bij de bestelling van de goederen kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen

4. Teruggaverecht

Voor geleverde goederen hanteren wij de wettelijke teruggaveperiode van 7 dagen (zichtperiode). Te retourneren goederen dienen in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd, te worden geretourneerd. De retourkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Retourzendingen dienen vooraf aangekondigd te worden aan opdrachtnemer (zodat wij weten wat er retour komt en van wie). Bij ongebruikt retour zenden wordt het volledige aankoopbedrag gerestitueerd.

Nb! Zorg er voor dat bij retourzending de originele, per email aan u gezonden, pakbon/factuur bijgeleverd is omdat het anders niet mogelijk is te traceren van wie de zending afkomstig is en/of deze door ons geleverd is. Vergeet niet uw rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening te vermelden in verband met terugbetaling(en).

5. Geschillen

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GARANTIE

CheapVape.nl garandeert dat de producten welke aangeboden worden op deze website compleet worden geleverd. Wij kunnen niet instaan voor de beleving van het eindproduct in de zin van persoonlijke smaak en ervaring.

Aangezien ons product is gebaseed op ‘wegwerp-artikelen’ (een batterij plus een verdamper die meestal na 2 tot 4 weken vervangen moet worden bij normaal gebruik) is de garantie maximaal 14 dagen (DOA).

DOA staat voor `Dead On Arrival`: hier kunt U aanspraak op maken als het product na aankoop al defect is of binnen 14 dagen defect raakt. In geval van DOA wordt het defecte product omgeruild voor een nieuw product. DOA’s worden alleen en uitsluitend geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle toebehoren en in de originele verpakking worden geretourneerd en er sprake is van normaal gebruik. Wanneer er sprake is van onjuist gebruik met defect als gevolg zullen wij geen garantie kunnen verlenen. Lees daarom voor de ingebruikname de handleiding(en) goed door en gebruik het product alleen voor de in de handleiding(en) genoemde toepassingen.

Levensduur batterij

Omdat de levensduur van een accu altijd beperkt is, wijken de bovenstaande garantiebepalingen die betrekking hebben op batterijen af van de reguliere garantiebepalingen van gebruiksgoederen. De capaciteit van een oplaadbare batterij neemt in de loop van de tijd af door normaal gebruik. Hoe intensiever het gebruik, hoe sneller capaciteitsverlies optreedt. Ook neemt de capaciteit af door opslag. Bij langdurig ongeladen opslag kan er volledig capaciteitsverlies optreden. Bij normaal gebruik zal een batterij ca. 300 keer opgeladen worden en daarom ca. 6 tot 12 maanden mee gaan.

Vervallen garantie bij modificaties en onjuist gebruik

Wanneer u gebruik maakt van (eigen) “mods” oftewel aanpassingen, niet originele batterijen, afwijkende, niet bij- of nageleverde accesoires, vervallen alle garanties.

RETOUR/GARANTIECLAIMS

Wanneer u een product retour zend moet u bijgaande, onderstaande, formulier ingevuld bijvoegen. Zonder ingevuld retourformulier kunnen wij uw retour niet in behandeling nemen!

> Formulier garantieclaims