Gepost op

NVWA Eisen met betrekking tot veiligheid

Op bijna 70% van de onderzochte navulverpakkingen met nicotine voor elektronische sigaretten en shisha-pennen ontbreekt het verplichte gevaarsymbool ‘giftig’ op het etiket volgens het NVWA.

Dit symbool met doodshoofd is verplicht op 108 van de 151 onderzochte navulverpakkingen met nicotine. Hierdoor worden consumenten onvoldoende gewaarschuwd voor de inhoud van de navulverpakkingen en de gevaren bij het gebruik ervan, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – zie verder betreffende website/persbericht.

Wij hechten er aan u te laten weten dat onze navul liquids van door ons geleverd wel aan de eisen voldoen en gecontroleerd worden alvorens wij deze op de markt brengen.

Alle door ons verkochte e-liquids hebben de verplichte aanduidingen op de verpakking(en) en zijn voorzien van kindveilige sluiting. Uiteraard wijzen wij u er nogmaals nadrukkelijk op dat nicotine een giftige stof is. Wij verkopen deze e-liquids en elektronische sigaretten dan ook absoluut niet aan minderjarigen en alleen wanneer deze aan de richtlijnen voldoen.

Houd altijd, net als elk ander giftig product in de huishouding, deze producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren!