Gepost op

Welk nicotine-gehalte moet ik nemen?

Eén van de vragen die mensen maar moeilijk voor zichzelf kunnen beantwoorden is: welk nicotine gehalte moet ik nemen? Ze kijken daarbij naar de gehalte’s die op sigaretten worden aangegeven (bijv. 0,8mg) en dan is het gehalte dat op e-liquids wordt aangegeven (bijv. 6, 12 of 18 mg) erg verwarrend.

1. Opname nicotine

De nicotine die in een sigaret zit, wordt door verbranding via de rook ingeademd. Dit is een zeer efficiënte methode van ‘overdracht’. Een gehalte van 0,8 mg. per sigaret wordt dan ook bijna 100% opgenomen. Naast de vele andere schadelijke stoffen die u natuurlijk binnen krijgt bij het roken.

Bij de nicotine-vloeistof is de ‘drager’ de damp (geen rook als gevolg van verbranding). Daardoor wordt de nicotine veel minder efficiënt overgedragen, het verlies is volgens de meeste berekeningen ongeveer 4/5e. U neemt dus volgens de meeste berekeningen slechs 1/5e deel (20%) van de nicotine op die u binnenkrijgt via de damp.

2. uitgedrukt in mg/ml.

De nicotine wordt uitgedrukt in mg/ml. Bij een sigaret is dit per sigaret. Maar u ‘dampt’ niet een hele ml. achterelkaar op.. de aanduidingen ‘high’, ‘medium’ en ‘low’ die u dan ook vaak ziet zeggen hoegenaamd niets over hoeveel nicotine u binnenkrijgt. Dat hangt namelijk helemaal af van de vraag hoeveel vloeistof u ‘dampt’!

3. de formule voor omrekening

Wat we moeten doen is dus een formule loslaten er op, om het om te rekenen. In deze formule gaan we uit van een gemiddeld pakje sigaretten met 0,8 mg. nicotine en een opname van de nicotine van 1-5e deel uit de vloeistof.

Sigaretten: 20 x 0,8 = 16 mg nicotine.

Dit verhoudt zich op de volgende manier tot dampen:
16 / (18 Mg vloeistof / 5 = 3.6) = 4,4 ml.
16 / (12 Mg vloeistof / 5 = 2.4) = 6,6 ml.
U zou dus bij vloeistof met een nicotine-gehalte van 18 Mg ongeveer 30 ml. per week nodig hebben en bij een nicotine gehalte van 12 Mg. 46,6 ml. Dit staat dan ongeveer gelijk aan élke dag 1 pakje sigaretten roken (= 7 pakjes per week).

Een flesje van 10 ml. nicotine vloeistof is dan (theoretisch) vergelijkbaar met

18 mg = 10 ml. / 4.4 = 2,3 pakjes sigaretten
12 mg = 10 ml. / 6.6 = 1,5 pakjes sigaretten

Het voordeel zal u duidelijk zijn. Vooral ook qua kosten! Voor een flesje van 10 ml. betaalt u rond de 3 euro maar voor 1,5 pakje sigaretten of een pakje shag bent u ruimschoots méér dan het dubbele, bijna 3 keer zoveel zelfs (prijzen Nov. 2013) kwijt. En dan hebben we het er nog niet over hoe vreselijk ongezond een tabaksverslaving is…